ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  5/4/2021 [7:38:26 PM]
IP Adress : 180.183.220.183
 

ขี้นทะเบียนผู้สูงอายุ  ต้องเตรียมเอกสารอะไรในการขึ้นทะเบียนบ้างคะ

จากคุณ : แมว
 

จากคุณ :  ผู้ดูแลระบบ  5/5/2021 [9:00:39 AM]
 
   

เอกสารที่ต้องเตรียมนะคะ

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หากประสงค์จะเงินให้เข้าบัญชี  ให้เตรียม   -สำเนาสมุุดบัญชีธนาคาร

ยื่นเอกสารได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่  ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่  เวลา 08.30 น.-  14.30 น.

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ