Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
สายด่วนายก 083-194-6316
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  แหล่งท่องเที่ยว
หาดคลองโตบ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 674 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 สิงหาคม 2559
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

        หาดคลองโตบ เป็นอ่าวเล็ก ๆ ที่มีความเป็นส่วนตัว เงียบเป็นจุดเด่น หาดทรายเป็นทรายสีแดงเม็ดใหญ่หาดจะเป็นหาดโค้งอ่าวที่สวยงาม เมื่อมองมาจากด้านหัวหาด  สามารถลงเว่นน้ำได้  มีที่พักเพียง 2 - 3 แห่งที่มีความเป็นส่วนตัว บรรยากาศสบาย ๆ

                    

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
E-mail Address : kholantayai@gmail.com
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ